Veelgestelde vragen

Als je vragen hebt kun je ons altijd mailen. Maar hieronder vind je de antwoorden op belangrijke vragen die ons vaak worden gesteld.

1. Wat kun je verwachten van een investering via Suikeroom Durfkapitaal?

Nadat de investering in jouw onderneming is gedaan, krijg je een mentor toegewezen die je contactpersoon is binnen het Suikeroom-netwerk. Hij/zij zal regelmatig met je overleggen over hoe het met jouw onderneming gaat en welke issues er moeten worden opgelost. Omgekeerd is hij/zij voor jou beschikbaar met relevante kennis, expertise en een netwerk. Je mentor is NIET de ondernemer, dat ben jij. Wij geloven in je, maar het ondernemen doe je zelf. Suikeroom Durfkapitaal kan alleen maar helpen.

2. Wat is een ‘kleurrijke’ ondernemer?

De Stichting hanteert geen strikte omschrijving. Maar heeft een voorkeur voor ondernemers met een kleurrijke achtergrond die bij succes de maatschappelijke doelstelling van Stichting Suikeroom kunnen invullen.

3. Hoe lang duurt het voor een participatiefonds een beslissing neemt?

De Stichting Suikeroom maakt zo snel mogelijk een voorselectie van ingediende aanvragen. Of een aanvraag wordt gehonoreerd, wordt beslist door de participatiefondsen. Omdat dit fondsen zijn ván ondernemers vóór ondernemers, zijn er weinig procedures en kan er snel worden gehandeld. Na ontvangst van je (groei)plan wordt er normaal gesproken binnen 2 weken contact opgenomen.

4. Hoeveel participanten doen al mee?

In totaal zijn er 20 participanten aan Suikeroom verbonden, in twee verschillende participatiefondsen.

5. Wat is de minimale en maximale participatie?

De fondsen zélf richten zich op investeringen van 25.000 tot circa 100.000 euro. Afhankelijk van de ondernemer en het plan om te groeien. Daarnaast is er veel ervaring en succes met het vergroten van je financieringsruimte, doordat de participatie vaak additionele leningen of cofinancieringen door andere investeerders mogelijk maakt. De beslissing over (de hoogte van) de investering wordt genomen door het participatiefonds.

6. Wat vraagt het fonds in ruil voor het geïnvesteerde kapitaal?

Het participatiefonds neemt een aandeel in jouw onderneming. Hoe groot dat aandeel is, hangt onder meer af van het reeds geïnvesteerde kapitaal en de fase waarin je onderneming zich bevindt. Het fonds gaat niet op de stoel van de ondernemer zitten, maar ondersteunt je in je groeiambitie. Daarom is de participatie in jouw onderneming normaal gesproken nooit groter dan 10 tot 20%.

7. Kan Suikeroom ook krediet verstrekken?

De participatiefondsen richten zich op het doen van participaties in ruil voor aandelen in de onderneming. In een enkel geval is ook krediet mogelijk, maar slechts in combinatie met een participatie. Veel gebruikelijker is dat we je actief ondersteunen bij het regelen van kredietfaciliteiten bij relevante marktpartijen zoals banken e.d.

8. Waar moet mijn groeiplan aan voldoen?

Het belangrijkste is dat je zo concreet mogelijk aangeeft hoe jij de groei van je onderneming wilt realiseren. Je kunt je aanvraag indienen via het aanvraagformulier. Na ontvangst nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

9. Wie krijgt mijn plan allemaal te zien?

De stichting gaat vertrouwelijk om met ingediende plannen. De office manager ziet jouw plan als eerste en stuurt dat door naar twee geselecteerde, voor jou relevante participanten. Na overleg met jou worden de plannen met alle andere participanten besproken. Suikeroom participanten hebben zich verbonden aan een algemene geheimhoudingsovereenkomst, een zogenaamde ‘Non Disclosure Agreement’ die je na je aanvraag krijgt toegestuurd.

10. Wie beheert mijn investering als ik participeer?

De participanten van een participatiefonds bepalen onderling in welke ondernemer ze willen investeren en, in overleg met de ondernemer, welke mentor het beste past.

11. Heb ik nog wel wat te zeggen als een participatiefonds in mijn onderneming participeert?

Ja, jij onderneemt, jij bepaalt! Het participatiefonds wil NOOIT een meerderheidsbelang in een onderneming. Dat betekent dat de fondsen operationele besluiten niet kunnen blokkeren. Uiteraard worden vooraf wel afspraken gemaakt over betrokkenheid worden in de besluitvorming t.a.v. de onderneming, de strategie en operationele keuzes.

12. Wat gebeurt er als een participatie failliet gaat?

Als je onderneming onverhoopt failliet gaat is het participatiefonds het geïnvesteerde kapitaal kwijt. Eventuele kredieten vallen onder normale regelingen bij faillissement.