DOELSTELLINGEN EN ORGANISATIE VAN SUIKEROOM DURFKAPITAAL

Onze doelstellingen

Suikeroom Durfkapitaal wil ambitieuze, ‘kleurrijke’ ondernemers met concrete groeiplannen koppelen aan kapitaalkrachtige, gevestigde ondernemers. Daartoe werkt de stichting Suikeroom samen met participatiefondsen in Nederland. De participatiefondsen, bestaand uit ervaren ondernemers, doen de daadwerkelijke investeringen.

Stichting Suikeroom wil ondernemers met veelbelovende ideeën op deze manier aan kapitaal en connecties helpen. Zo worden nieuwe rolmodellen gecreëerd, ontstaan verbindingen tussen netwerken van gevestigde ondernemers en nieuwkomers en wordt werkgelegenheid gecreëerd. En kunnen ondernemers aan de maatschappij laten zien dat succes helemaal geen kleur kent, maar puur is gebaseerd op inzet en talent.

Stichting Suikeroom: twee taken

  1. Stichting Suikeroom werft ambitieuze kleurrijke ondernemers die met hun bedrijf willen doorgroeien.
  2. Stichting Suikeroom beoordeelt (de plannen van) deze ondernemers en draagt de kandidaten vervolgens voor bij de participatiefondsen.

Participatiefondsen

In een participatiefonds zijn maximaal 20 gevestigde ondernemers verenigd. Zij stellen kapitaal ter beschikking aan kleurrijke ondernemers die groeimogelijkheden zien voor hun bedrijf. Via het fonds nemen de participanten een risicodragende participatie in de bedrijven van de ondernemers. En hebben zij dus ook een direct financieel belang bij het succes van de ondernemingen. Naast kapitaal stellen participanten ook hun ervaring en netwerk ter beschikking. Participanten fungeren ook als mentor van individuele ondernemers. De participatiefondsen c.q. ondernemers beslissen volledig autonoom over de investeringen die zij doen en de voorwaarden waaronder zij willen investeren.

Stichting Suikeroom is een ANBI

De stichting Suikeroom is een officiële Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). En heeft als voornaamste taak om de visie van Suikeroom uit te dragen, kandidaten te werven en selecteren. De stichting deed en doet dus GEEN investeringen. De wettelijk verplichte vermeldingen van de ANBI vind u in dit anbi-document-2018.

 

Bestuur van de stichting

  • Amos Frank, Voorzitter
  • Jacobus Bernardus Mulder, Penningmeester
  • Secretaris, vacature